Bộ GD-ĐT nhận hồ sơ thẩm định vòng 2 sách giáo khoa lớp 2

Mẫu đơn đề nghị thẩm định sách giáo khoa như quy định tại Thông tư 33. Thời gian nhận hồ sơ thẩm định từ ngày 15-11 đến hết ngày 30-11 trong giờ hành chính.

Trước đó, Bộ đã nhận hồ sơ thẩm định SGK lớp 2 của các NXB Giáo dục Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm, NXB ĐH Sư phạm TP HCM, NXB Đại học Quốc gia TP HCM.

Thành phần Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa bao gồm các nhà khoa học, nhà giáo dục, nhà quản lý giáo dục có kinh nghiệm, uy tín về giáo dục và đại diện các tổ chức có liên quan. Trong đó, ít nhất 1/3 tổng số thành viên là các nhà giáo đang giảng dạy môn học, hoạt động giáo dục ở cấp học tương ứng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *